המדריך למי שמחנך


המדריך-למי-שמחנך1
המדריך-למי-שמחנך2

המדריך למי שמחנך

60 פינות קצרות, טיפים ופתרונות מעשיים לקשיי התנהגות אופייניים של ילדים.
פרופ' רולידר אסף למען ההורים את הבעיות הנפוצות ביותר בחינוך ילדים ולצידן את העצות הפרקטיות שלו כיצד להתמודד עמן ביעילות וברגישות.
בכל אחת מהפינות מתוארת בעיה, שגיאות הוריות נפוצות וחשוב מכל ניתנות המלצות יעילות לפתרון.

Information
שידור:

רשת 13

כמות פרקים בעונה:

60

אורך:

7 דקות